Khiêu vũ thể thao là gì?

Điệu Samba và lịch sử phát triển

Khiêu vũ thể thao (dancesport) là loại hình khiêu vũ thi đấu, nó gồm 10 điệu nhảy với 5 vũ điệu latin (rumba, chachacha, jive, samba và pasodoble) và 5 vũ điệu standard (tango, slow valse, vinnese valse, quickstep, và foxtrot). Các điệu nhảy của nó cũng bắt nguồn từ các điệu nhảy của khiêu […]