Giày khiêu vũ mã XK là giày khiêu vũ xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài của Shop giày khiêu vũ Bơ. Đươc sản xuất và gia công theo tiêu chuẩn của nước ngoài, kể cả chọn và bảo quản vật liệu nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng.

Giày xuất khẩu

XK046L

480,000

Giày xuất khẩu

XK034L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK043L

480,000

Giày xuất khẩu

XK041L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK041L

480,000

Giày xuất khẩu

HT041L

680,000

Giày xuất khẩu

XK042L

480,000

Giày xuất khẩu

XK044L

480,000

Giày xuất khẩu

XK045L

480,000

Giày xuất khẩu

XK017L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK026L3

480,000

Giày xuất khẩu

XK040L

480,000