Giày khiêu vũ mã XK là giày khiêu vũ xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài của Shop giày khiêu vũ Bơ. Đươc sản xuất và gia công theo tiêu chuẩn của nước ngoài, kể cả chọn và bảo quản vật liệu nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng.

Giày xuất khẩu

XK033L

450,000

Giày xuất khẩu

CT002N

500,000

Giày xuất khẩu

CT002L

500,000

Giày xuất khẩu

XK030L1

450,000

Giày xuất khẩu

XK031L

450,000

Giày xuất khẩu

XK011L1

450,000

Giày xuất khẩu

XK011L

450,000

Giày xuất khẩu

XK010N

450,000

Giày xuất khẩu

XK030L

450,000

Giày xuất khẩu

XK004L1

450,000

Giày xuất khẩu

XK010L1

450,000

Giày xuất khẩu

XK029L

450,000