Giày khiêu vũ mã XK là giày khiêu vũ xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài của Shop giày khiêu vũ Bơ. Đươc sản xuất và gia công theo tiêu chuẩn của nước ngoài, kể cả chọn và bảo quản vật liệu nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng.

Giày xuất khẩu

XK037L

480,000

Giày xuất khẩu

XK025L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK010L3

480,000

Giày xuất khẩu

XK032L

480,000

Giày xuất khẩu

XK033L

480,000

Giày xuất khẩu

XK030L

480,000

Giày xuất khẩu

CT002N1

500,000

Giày xuất khẩu

CT002L1

500,000

Giày xuất khẩu

CT002N

500,000

Giày xuất khẩu

CT002L

500,000

Giày xuất khẩu

XK035L

480,000

Giày xuất khẩu

XK034N

480,000