Giày khiêu vũ mã XK là giày khiêu vũ xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài của Shop giày khiêu vũ Bơ. Đươc sản xuất và gia công theo tiêu chuẩn của nước ngoài, kể cả chọn và bảo quản vật liệu nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng.

Giày xuất khẩu

XK010L5

480,000

Giày xuất khẩu

XK037L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK009L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK017L2

480,000

Giày xuất khẩu

XK013L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK045L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK007N1

480,000

Giày xuất khẩu

XK031L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK046L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK021L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK007L2

480,000