Giày khiêu vũ nữ tại Shop Bơ được đánh giá là rất đẹp tại HCM với đa dạng các loại giày như giày khiêu vũ latin, giày khiêu vũ standard…

Giày cao cấp

XS012L

680,000

Giày xuất khẩu

XK032L

480,000

Giày xuất khẩu

XK033L

480,000

Giày cao cấp

XS012H

680,000

Giày xuất khẩu

XK030L

480,000

Giày cao cấp

XS012D

680,000

Giày đính hột

CH002L1

700,000

Giày đính hột

CH002L

700,000

Giày đính hột

CH002N1

700,000

Giày đính hột

CH002N

700,000

Giày xuất khẩu

CT002N1

500,000

Giày xuất khẩu

CT002L1

500,000