Giày khiêu vũ nữ tại Shop Bơ được đánh giá là rất đẹp tại HCM với đa dạng các loại giày như giày khiêu vũ latin, giày khiêu vũ standard…

Giày xuất khẩu

XK037L

480,000

Giày đính hột

HT025N

Giày đính hột

HT025N

680,000

Giày cao cấp

XS014L1

680,000

Giày cao cấp

XS015D

680,000

Giày đính hột

HT010L3

680,000

Giày xuất khẩu

XK025L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK010L3

480,000

Giày standard

BV003

500,000

Giày đính hột

HT007N

680,000

Giày đính hột

HT012N

680,000

Giày cao cấp

XS012L

680,000