Giày khiêu vũ nữ tại Shop Bơ được đánh giá là rất đẹp tại HCM với đa dạng các loại giày như giày khiêu vũ latin, giày khiêu vũ standard…

Giày xuất khẩu

XK046L

480,000

Giày xuất khẩu

XK034L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK043L

480,000

Giày xuất khẩu

XK041L1

480,000

Giày latin thương hiệu nhập

KC003L

500,000

Giày xuất khẩu

XK041L

480,000

Giày xuất khẩu

HT041L

680,000

Giày xuất khẩu

XK042L

480,000

Giày xuất khẩu

XK044L

480,000

Giày xuất khẩu

XK045L

480,000

Giày cao cấp

XS005L

680,000

Giày cao cấp

XS012L1

680,000