Giày khiêu vũ nữ tại Shop Bơ được đánh giá là rất đẹp tại HCM với đa dạng các loại giày như giày khiêu vũ latin, giày khiêu vũ standard…

Giày xuất khẩu

XK032L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK007L3

480,000

Giày đính hột

HT007L3

680,000

Giày xuất khẩu

XK034L2

480,000

Giày cao cấp

XS019L

680,000

Giày cao cấp

HT034L2

680,000

Giày xuất khẩu

XK010L5

480,000

Giày xuất khẩu

XK037L1

480,000

Giày xuất khẩu

XK009L1

480,000

Giày cao cấp

XS016L1

680,000

Giày đính hột

HT010L5

680,000

Giày đính hột

HT037L1

680,000