Giày khiêu vũ nữ tại Shop Bơ được đánh giá là rất đẹp tại HCM với đa dạng các loại giày như giày khiêu vũ latin, giày khiêu vũ standard…

Giày xuất khẩu

XK030L1

450,000

Giày xuất khẩu

XK031L

450,000

Giày xuất khẩu

XK011L1

450,000

Giày xuất khẩu

XK011L

450,000

Giày standard

BR003

480,000

Giày standard

BR002

480,000

Giày standard

BR001

480,000

Giày xuất khẩu

XK010N

450,000

Giày cao cấp

XS004D

680,000

Giày cao cấp

XS008H

680,000

Giày xuất khẩu

XK030L

450,000

Giày cao cấp

XS013

680,000