Giày khiêu vũ mã XK là giày khiêu vũ xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài của Shop giày khiêu vũ Bơ. Đươc sản xuất và gia công theo tiêu chuẩn của nước ngoài, kể cả chọn và bảo quản vật liệu nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng.

Giày xuất khẩu

XK020L

450,000

Giày xuất khẩu

XK012L

450,000

Giày xuất khẩu

XK014N

450,000

Giày xuất khẩu

XK023L

450,000

Giày xuất khẩu

XK004N

450,000

Giày xuất khẩu

XK024L

450,000

Giày xuất khẩu

XK022L

450,000

Giày xuất khẩu

XK021L

450,000

Giày xuất khẩu

XK019L

450,000

Giày xuất khẩu

XK018L

450,000

Giày xuất khẩu

XK017L

450,000

Giày xuất khẩu

XK015N

450,000